Akademisyen

Aslı Odman

DOĞUM TARİHİ VE YERİ

10 Haziran 1975 Tatvan

Sosyal bilimci, eylem-araştırmacıyım. Hâlâ akademisyenim; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim görevlisiyim. 1996’dan beri neredeyse kesintisiz ve kesintisiz mutlulukla ders veriyorum, dört farklı üniversite (Viyana Ekonomi, Viyana, Bilgi ve Mimar Sinan Üniversiteleri) ve dört farklı bölüm (İktisat, Siyaset Bilimleri, Tarih, Şehir ve Bölge Planlama) olmuş.  2007’deki Tuzla Tersaneler Bölgesi İzleme ve İnceleme Komisyonu süreci ile başlayıp, 2011’de  İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne evrilen işçi, halk ve çevre sağlığı ağının kurucu gönüllülerindenim.

Lisans ve yüksek lisansı, Viyana Üniversitesi’nde (Avusturya) tamamladım. Doktoraya, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Modern Tarih Enstitüsü’nde çok uzun zamandan beri ‘konar göçer’ şekilde devam ediyorum. 

İşçi, halk ve çevre sağlığı, kent ve ekoloji tarihi, sosyo-tarihsel araştırma ve haritalama metotları, iş cinayetleri / çalışma acısı alanının verisinin ve belleğinin tutulması, akademide dayanışma alanlarında faalim. İşçi, halk ve çevre sağlığı zincirinde (“enkazbilim” diye kavramsallaştırmaya çalıştığım) kalkınma ve kıyımın belgelenmesi, bu alanlardaki (yerel, ulusal, uluslararası) mücadelelerin cari veri, bilgi ve analiz ile beslenmesi, bu alanda bizzat verilen mücadelelerde örgütleme çalışmaları içindeyim. 

Üniversitede toplumsal mekan okumaları hakkında metodolojik, ekoloji tarihi perspektifinden kentleşme tarihi, sosyo-mekansal temsil/haritalama hakkında uluslararası kaynaklar ve pratikler hakkında ingilizce dersler veriyorum.

Bu soruya nasıl cevap verebilirim? Bir kaç nesil ve bağlam/deneyim bütünlüğünden dostlarım var. İsim isim zikretmek çok zor, çok da doğru gelmiyor bana. En eskileri ortaokuldan beri iz bırakan az ama öz dostum. Viyana, Paris ve Mexico City’deki üniversite (lisans ve yüksek lisans) döneminde ortak tutku, merak ve öfkelerde buluştuğum dünyanın dört yanından dostlar oldu. Ciddi bir kısmı ile bellek ve iş paylaşımımız devam ediyor. 

2003 sonrası Türkiye’de benim için en kalıcı dostlukları kurduğum bağlamlar eylem-araştırma ve dayanışma bağlamları oldu. Yaptığım her işin kolektif bir bağlamı olduğunu ve onları böyle anlamlandırdığımı söyleyebilirim. 

Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde başlayan işçi sağlığı çalışmalarının, İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği‘ne evrilmesi, ekoloji mücadelesi ile kesişmesi, örülen ve süregiden pek çok kampanya (asbest, afet atığı, set işçilerinin işçi sağlığı iş güvenliği, inşaat işçileri sendikası, İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden Adalet Arayan İşçi Ailelerine Destek Grubu, işyeri intiharları, maden kazaları, gemi sökümde standartlar, şirket suçları / aktör-ilişki ağları, emekoloji, ..), İstanbul Bilgi üniversitesi’ndeki bir vakıf üniversitesindeki ilk sendikalaşma deneyimi, Barış Akademisyenleri Dayanışması, Afette Rehber Çevirmenlik ve sair deprem bölgesindeki gönüllülüklerde oluşan ve pekişen dostluklar…Tek tek isim zikretmek yerine, mekanları ve bağlamları zikretmiş olayım. Ki muhakkak eksiklidir…

Herhangi bir ödülüm yok. Hapiste ve sürgünde de bulunmadım. 

1994-2003 arasında (Avusturya) devlet burslusu olarak lisans ve yüksek lisansı tamamladıktan sonra, 28 yaşımda büyüdüğüm memleketim olan İstanbul’a geri dönme kararını verdim. 2003 Eylül ayında İstanbul’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde asistan olarak işe başladım ve Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde doktoraya gene aynı dönemde kabul aldım. Benim için ‘sürgüne gitmek’ bu karardan sonra henüz hiç bir zaman bir alternatif teşkil etmedi. 

Barış İçin Akademisyenler Davası’nda yaklaşık 900 meslektaşım ile Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç yılı aşkın süre yargılandık. Bu süreçte her boyutta (hukuki, maddi, psikolojik, akademik) dayanışmamızı ve ortak dava takibimizi ördük. 2019 Temmuz ayında Anayasa Mahkemesi kararı ile beraat ettik.

Eylem-araştırma ve sair araştırmalara atıflar var ama doğrudan kendim hakkında yazılmış yayın yok. 

**Yaptığımız kolektif işlere binaen şahsen anıldığım yayın olarak belki Uluslararası Asbestin Yasaklanması Ağı (Londra merkezli) 8 Mart 2022’de ‘senenin uluslararası asbestle mücadele liderleri’ bültenini anabilirim.

Reflections on international womens day 2022

 **Kurucu gönüllüsü olduğum İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği’nin hikayesini aktardığım deneyimlerim de kolektif çaba içinde bireysel biyografik bir söyleşi metin olarak algılanabilir. 

Gökçer Tahincioğlu (2022), Çünkü Umrumuzda 11 Sivil Toplum Başarısı, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi, İstanbul.

** İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin kardeş kurumu Birleşik Krallık’taki Hazards Campaign’nin dergisi Hazards Magazine’in kapsamlı  mülakatında da bireysel düzlem ve kolektif bağlam iç içe ele alınmış:

**Filmmor’un “Haziran’dan Sonra” “Hayatımız Olağanüstü Hal” belgeselinde kadın tanıklıklarından biri bana düşmüştü [Filmmor, 2020, Renkli, 100’, Türkçe, İngilizce Altyazılı] 

**Hafıza Merkezi için Belgeselci Fatih Pınar’ın hazırladığı ‘Dar Alan’ serisinin ‘ifade özgürlüğü’ kısmında tanıklığım vardı (2021) 

**SOMDER’in Vakıf Üniversitesi’ndeki ilk sendikalaşmada aktif olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki işimden çıkarılmam (ve İş Mahkemesi’nde atılan arkadaşlarımla ayrı ayrı açıp, hep beraber kazandığımız davalar sırasında) yaptığı ‘Araştırmacı Özgürlüğü’ mülakatı da benim için kilit biyografik kaygı ve önceliklerin ifade bulduğu bir mülakat olmuş. (Ekim 2012) 

**Açık Radyo 95.0 başlangıçta Hikayenin Kadın Hali‘ – Perşembeleri 15.30-16.30 – sonradan ‘Hikayenin Her Hali‘- Cuma 11.00-12.00, ‘Kent ve Emek-Ekoloji; yani EMEKAN Gündemi’- 2012-2022 Program Podcastleri.

** BluTV Platformunda gösterilen EkoEkoEko adlı ekoloji belgeseli’nde (Şubat 2023’den itibaren 6 Bölüm, Yönetmen: İlkay Nişancı, Yapımcı: Hakan Fıçıcı) görüşmeci/uzman

**Aşağıdaki web sitesinde, söyleşiler kısmında akademi, emek ve ekoloji alanı hakkında bireysel deneyimler ile mücadele zemini analizlerinin iç içe girdiği pek çok yazı, katkı, söyleşi, podcast, radyo programı, mülakat, görüş  bulunuyor:

www.asliodman.academia.edu

www.mimarsinan.academia.edu/AsliOdman

Bir kısmı bu sayfada yer verilen yayınların, sunum, söyleşi, haber ve podcastların tümüne buradan ulaşılabilir.

DİĞER

Çünkü Umrumuzda - 11 Sivil Toplum Başarısı
IBAS'ın Kadınlar için hazırladığı dosya - çizimler

Bu sayfadaki bilgiler, 17 Nisan 2023 tarihinde Aslı Odman tarafından yüklenmiştir.

Tohum ekenler, fide dikenler – Türkiye sol hareketi kadın+lar tarihi arşivine isim yükleme kuralı:

– Yaşayan kişiler, kendisiyle ilgili bilgileri ancak şahsen ekleyebilir.

– Vefat etmiş isimlerin bilgi girişi ise, konuya ilgi duyan herkes için mümkündür.

 İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi