Belediye İşçisi, Sendikacı, Fotoğraf Sanatçısı

Derya Narlı

DOĞUM TARİHİ VE YERİ

11 Temmuz 1971 Türkoğlu, Kahramanmaraş

İnsan, kadın, çocuk, işçi ve çevre hakları savunucusuyum. Fotoğrafçıyım. Mesleğimi Belediye işçisi olarak tanımlıyorum. Mersin Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Anadolu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdim.

Uzun yıllardan beridir İnsan Hakları Derneğinde aktif olarak çalışıyorum. İHD’nin üst kurul delegesiyim. İHD Mersin Şubesinde Kadın Komisyonu ve Çocuk Komisyonunda çalışıyorum. Aynı zamanda İHD Genel Merkezi Kadın Komisyonunda yer alıyorum.

Aktif sendikal mücadele içinde yer alıyorum. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasının Mersin’de taşeron işçiler arasında ilk örgütlenme çalışmalarının başladığı 2006 yılından 2011 yılına değin Genel-İş üyesi ve yöneticisi olarak örgütlenme çalışmaları yürüttüm.

2009 yılından bu yana Mersin Kadın Platformunun çalışmalarına aktif olarak katılıyorum. Kadın Emeği Kolektifinde yer alıyorum

Sendikal çalışmalarım ve kadın hareketi içindeki etkinliklerimin yanı sıra fotoğrafçılık yapıyorum. Kadın Emeği Kolektifi ile birlikte kadın emeği temalı fotoğraflar çektim. Grup olarak, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin dışında, taksi şoförlüğü gibi meslekleri olan kadınların fotoğraflarını çektik. Bu çalışmanın sonucunda kolektif olarak “Uçuyor Bunlar” isimli bir sergi açtık. Serginin amacı geleneksel kadın işi/erkek işi ayrımına ilişkin kalıp yargıları kırmaktı. Ayrıca cezaevine üretilen sanatsal eserle ile fotoğraf grubumuzun çalışmalarını “içerde – dışarıda” ismiyle birleştiren bir sergi düzenledik. Bu serginin amacı cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere, cezaevi dışında kadınlara, çocuklara, mültecilere, LGBTİ bireylere uygulanan şiddete ve buna karşı direnişe dikkat çekmek idi.

Kadın Emeği Kolektifi olarak 2014 yılından Covid-19 Salgınının çıktığı 2020 yılına değin Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nin Mersin’e getirilmesi çalışmalarını yürüttük. Bu çalışmalarda aktif olarak yer aldım.

2009 Yerel Seçimlerinde Mahalle Muhtarlığına kadın aday olma deneyimim oldu. Oyların üçte birini aldım. Muhtar seçilemedim ama kadınlarla birlikte çok iyi bir kampanya yürüttük.

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneğinin çalışmalarında yer alıyorum.

İnsan Hakları Derneği üst kurul delegesi

İnsan Hakları Derneği Mersin Şube kadın ve işçi komisyonu üyesi

İnsan Hakları Derneği Genel Merkez Kadın Komisyonu üyesi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasının Mersin’de taşeron işçiler arasında ilk örgütlenme çalışmaları yürüttüğü dönemde sendika yöneticiliği

Kadın Emeği Kolektifi üyeliği

Mersin Kadın Platformu üyeliği

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği üyeliği

Belirtilmedi

Kovuşturmalar, hapis, sürgün

Belediyede taşeron işçi olarak çalışırken, taşeron işçilerin örgütlenmesi için yürüttüğüm sendikal çalışmalar esnasında dört defa işten atıldım.

İşe dönmek için yürüttüğüm mücadele esnasında “Polise mukavemet” gerekçesi ile hakkımda dava açıldı.

10 Ekim 2015 yılında Ankara’da düzenlenen Barış Mitingine yönelik Ankara Garında yapılan katliamı kınamak için Mersin’deki protestolara katıldım. Protestolara katılan binlerce kişi içinde aralarında benim de bulunduğum 10 kişiye “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesi ile dava açıldı. Dava halen Yargıtay’da devam ediyor.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye karşı Mersin Kadın Platformu adına yaptığım basın açıklaması gerekçesi ile hakkımda 2911 sayılı Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmekten dolayı dava açıldı. Dava halen devam ediyor.

İstanbul Sözleşmesi için yaptığım eylem ve etkinlikler nedeni ile ayrıca para cezasına çarptırıldım.

Güler Cengiz (2019) Alışılmışın dışında kadınlar: Uçuyor Bunlar, ekmekvegul.net, 19. 12. 2019.

Belirtilmedi

Bu sayfadaki bilgiler, 14 Nisan 2023 tarihinde Derya Narlı tarafından yüklenmiştir. 

Tohum ekenler, fide dikenler – Türkiye sol hareketi kadın+lar tarihi arşivine isim yükleme kuralı:

– Yaşayan kişiler, kendisiyle ilgili bilgileri ancak şahsen ekleyebilir.

– Vefat etmiş isimlerin bilgi girişi ise, konuya ilgi duyan herkes için mümkündür.

 İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi