Siyaset Bilimci

Emel Akal

DOĞUM TARİHİ VE YERİ

3 Ocak 1954 Kahramanmaraş

1976-1980 yılları arasında İlerici Kadınlar Derneği-İKD üyesi olarak İstanbul, Diyarbakır, Van, Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun ve Bursa’da örgütlenme faaliyetinde bulundum.

Siyaset Bilimciyim. Yakın dönem Türkiye tarihi üzerine çalışıyorum. Boğaziçi Üniversitesi, Muğla Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinde dersler verdim.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü (Lisans, 1976) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı’nı (Yüksek Lisans, 1996) tamamladıktan sonra 1997’de misafir doktora öğrencisi olarak State University of Binghamton, New York/USA; Fernand Braudel Center’da araştırmalarıma devam ettim. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda doktoramı aldım (2001).

İlerici Kadınlar Derneği-İKD (1976-1980)

Türkiye Komünist Partisi-TKP, 1991’de kapatılıncaya değin üye.

Kadın Eserleri Bilgi Merkezi Kütüphanesi, Genel Kurul Üyesi 2004-2008.

Belirtilmedi

1982-1991 yılları arasında TKP Samsun davasında hakkımda gıyabi tevkifat kararı verildi. Kaçak kaldım. Karar 1991 affıyla düştü.

Belirtilmedi

Kitaplar

Emel Akal (2003). Kızıl Feministler, Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul, (2011 İletişim Yayınları).

Emel Akal (2006). Milli Mücadele’nin Başlangıcında Mustafa Kemal, İttihat Terakki ve Bolşevizm, TÜSTAV Yayınları, İstanbul (2. Baskı 2007). (2012 İletişim yayınları, 4. Baskı 2021).

Emel Akal (2013). Moskova, Londra, Ankara Üçgeninde İştirakiyuncular, Komünistler ve Paşa Hazretleri, İletişim Yayınları, İstanbul (2. Baskı: 2014).

Emel Akal (2020). Müslüman Komünistler Petrograd-Kazan 1917-1918, İletişim Yayınları, İstanbul (aynı yıl 2 baskı).

Emel Akal ve Mustafa Çulfaz (2022). Yeni Dünya Bakü Sayıları, Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul.

 

Kitap bölümleri

 1. “Eskişehir 1920: Sol Siyasetin Merkezi”. Milli Mücadelede Eskişehir’de Sol içinde. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 2. “Eskişehir 1920: Sol Siyasetin Merkezi”. Milli Mücadelede Eskişehir içinde. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 3. “Anadolu ve Türkiye Büyük Milet Meclisinde Esen Ekim Devrimi Rüzgarları”. 100. Yılında Ekim Devrimi içinde. Ss. 227-250. Yordam Yayınları.
 4. “Bir Osmanlı Bilim Kurgusu: Ruşeni’nin Rüyası”. Yakın Türkiye Tarihinde Sayfalar: Sina Akşin’e Armağan içinde. Der. Mehmet Ö. Alkan. Ss. 17-61.
 5. “1970’li Yıllarda Kan Gölüne Döndürülen Trabzon Sokakları”. Trabzon’u Anlamak içinde. Der. Güven Bakırezer ve Yücel Demirer. Ss. 193-236. İletişim Yayınları.

2007a. “Rusya’da 1917 Şubat ve Ekim Devrimlerinin Türkiye’ye Etkileri/Yansımaları” Modern Türkiye’de Düşünce SOL içinde. Cilt 8. Ss. 114-137. İletişim Yayınları: İstanbul.

2007b. “Mustafa Suphi”. Modern Türkiye’de Düşünce SOL.  Cilt 8. İçinde. Ss. 138-164. İletişim Yayınları: İstanbul.

2007c. “İttihatçıların İrredantist Politikalarına Bir Örnek Olay: Ruşeni Bey ve Kafkas İttihat Terakki Fırkası” Mete Tunçay’a Armağan içinde. Der. Ss. 337-370. İletişim Yayınları: İstanbul.

 1. “Türkiye’de Kadın ve Sosyalizm: Örnek Olay İlerici Kadınlar Derneği”. Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar. Türkiye’de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı kitabı içinde. Ss. 233-244.
 2. “TKP’de Dr Fuat Sabit Fraksiyonu ve Süleyman Nuri Faktörü”. 1920-21’ler Türkiye’si ve Mustafa Suphi’lerin Dönüşü içinde. Ss.131-157. TÜSTAV Yayınları.
 3. “Mustafa Kemal Atatürk – Kurucu: 1906 Selanik-1926 Ankara”. Der. S. Öngider, Lider Biyografilerindeki Türkiye içinde. Aykırı Yayınları: İstanbul, ss. 9-52.
 4. “Kadın ve Siyaset Aykırı Bir Örnek: İKD”. Der. A. İlyasoğlu – N. Akgökçe. Yerli Bir Feminizme Doğru içinde. Sel Yayınları: İstanbul. ss. 455-484.

 

Makaleler

 1. “Rusya’da İhtilal Oldu”. Birikim Dergisi. Sayı 342-343. Ss. 121-127.
 2. “Hükümet-i Milliyenin teşekkülünden Lozan Konferansı’na kadar” Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve İran’la ilişkilere dair bir Dışişleri Raporu” Veysel Usta ile beraber”. Atatürk Yolu Dergisi. Sayı 54. Bahar. Ss. 223-272.
 3. “Ankara Hükümetinin Temsilcisi Dr. Fuat Sabit’in, Mustafa Suphi’ye Moskova’daki Faaliyetleri Hakkındaki Raporu”. Mülkiye Dergisi. Güz, Sayı: 253.
 4. “Şark Cephesi Kumandanı Kâzım Karabekir’den Mustafa Suphi’ye Mektup”. Mülkiye Dergisi. Bahar. Sayı: 250. Ss. 177-183.

2006 “Bir Belge, İki Makale bir Tebliğ. Cemil Koçak’ın yazısı üzerine bir Değerlendirme”. Tarih ve Toplum Dergisi. Sayı 4. Güz.

 1. “Feminizmin Yetmediği Yer: Stasova, Sultan Galiyef, Zeki Velidov ve Mustafa Suphi. Tarih ve Toplum Dergisi. Sayı 1. Bahar. Ss. 295-299.
 2. “Mebuslara ve İcra Vekillerine Sunulan Raporlara Göre Bolşevizm Nasıl İlerliyor?”. Tarih ve Toplum Dergisi. Eylül. Cilt 38. Sayı 225. ss.7-16.
 3. “Dr. Ş. Hüsnü’nün Bir Konuşmasında ve İttihat Terakki Ekranının Yazışmalarında Mustafa Suphi”. Toplumsal Tarih Dergisi. Ekim. No. 94. ss. 6-12.
 4. “TKP 80 Yaşında”. E. Aslan müstear adıyla. Fabrika Dergisi. Sayı 49. Ss. 7-10.
 5. “K. Manifesto’yu İşçilerle Okuma Deneyimi Üzerine Düşünceler”. Marksizm ve Gelecek. Yaz. Sayı: 14.
 6. “1990’lara Girerken Ülkemiz Kadın Hareketi ve Görevler – I”. Emel Aslan ve Hülya Gülbahar. Sayı: 3. Ss. 49-53.
 7. “1990’lara Girerken Ülkemiz Kadın Hareketi ve Görevler – II”. Emel Aslan ve Hülya Gülbahar. Sayı: 4. Ss. 47-53.
 8. “1990’lara Girerken Ülkemiz Kadın Hareketi ve Görevler – I”. Emel Aslan ve Hülya Gülbahar. sayı: 6. Şubat, ss. 49-55.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

 

Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu.

8-10 Mayıs 2014. Yer: Karadeniz Teknik Üniversitesi. Trabzon.

Düzenleyen: Atatürk Araştırmalar Merkezi ve KTÜ.

“Türkiye’de Tarih Yazımı ve Mahmut Goloğlu” adlı bildiri sunuldu.

 

1920-21’ler Türkiye’si Sempozyumu.

17 Kasım 2004. Yer: Bilgi Üniversitesi. İstanbul.

Düzenleyen: Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı-TUSTAV.

“TKP’de Dr Fuat Sabit Fraksiyonu ve Süleyman Nuri Faktörü” adlı bildiri sunuldu.

 

Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar. Türkiye’de Sözlü Tarih Çalışmaları Konferansı.

26-27 Eylül 2003. İstanbul.

Düzenleyen: Türkiye Tarih Vakfı.

“Türkiye’de Kadın ve Sosyalizm: Örnek Olay İlerici Kadınlar Derneği” adlı bildiri sunuldu.

 

7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi,

21-23 Kasım 2001. Yer: ODTÜ Ankara.

Düzenleyen: Türk Sosyal Bilimler Derneği.

“1920 Anadolu’sunda İslami Bolşevizm veya Müslüman Komünizmi” adlı bildiri sunuldu.

 

 

Paneller, söyleşiler, tartışma programları

Fikir Coğrafyası, Mustafa Kemal, İttihat Terakki ve Bolşevizm -2– / Dr. Emel Akal, Tolga Avşar, Baha Yılmaz

Fikir Coğrafyası, Mustafa Kemal, İttihat Terakki ve Bolşevizm / Dr. Emel Akal, Tolga Avşar, Baha Yılmaz

Fikir Coğrafyası, Topal Osman Kimdir? Neden Topal Osman? / Dr. Emel Akal, Tolga Avşar, Baha Yılmaz

Bu sayfadaki bilgiler, 23 Nisan 2023 tarihinde Emel Akal  tarafından yüklenmiştir.

Tohum ekenler, fide dikenler – Türkiye sol hareketi kadın+lar tarihi arşivine isim yükleme kuralı:

– Yaşayan kişiler, kendisiyle ilgili bilgileri ancak şahsen ekleyebilir.

– Vefat etmiş isimlerin bilgi girişi ise, konuya ilgi duyan herkes için mümkündür.

 İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi