Akademisyen

Emel Memiş

DOĞUM TARİHİ VE YERİ

22 Eylül 1975 Bursa

Öğretim üyesiyim.  Makro İktisat, Feminist İktisat, Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma alanlarında çalışıyorum. 

 Ankara Üniversitesi  Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümüne katıldığım tarihten itibaren lisans düzeyinde İktisada Giriş, Mikro iktisat ve Makro iktisat dersleri ve Kadın Çalışmaları programında  toplumsal cinsiyet ve kalkınma derslerini verdim. 2007 yılından itibaren New York’ta yer alan Levy Ekonomi Enstitüsü’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ekonomi Programında araştırmacı olarak katkılarda bulunmaktayım.  Ayrıca Oxford Development Studies yayın kurulu üyeliği, Feminist Economics editör kurulu üyeliği, Mülkiye Dergisi editörlüğünü yürütmekteyim. 

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Makroekonomi ve Uluslararası İktisat Çalışma Grubu (GEM-IWG) ve Kadın Emeği Çalışan Feminist Araştırmacılar (KEFA) grubunun üyesi olarak çalışmalarına katkıda bulunmakta ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmekteyim.

Yönetim Kurulu Üyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, Türkiye, 2019’dan beri. 

Dergi Yayın Kurulu, Oxford Development Studies, 2020’den beri.

Dergi Yayın Kurulu, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2020’den beri.

Dergi Yayın Kurulu, Yardımcı Editör, Feminist Economics, 2017’den beri.

Dergi Yayın Kurulu, Research and Policy on Turkey, 2015’ten beri. 

Kadın Emeği Çalışan Araştırmacılar (KEFA) ve Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu (KEİG) üyesi, 2010’dan beri.

Dergi Yayın Kurulu, Feminist Ekonomi Özel Sayısı Konuk Editörü (Kasım 2011) Fe Dergi. 

Üye, Toplumsal Cinsiyet, Makroekonomi ve Uluslararası Ekonomi Uluslararası Çalışma Grubu (GEM-IWG). 

Üye, Radikal Politik İktisat Birliği (URPE)

Üye, Uluslararası Feminist Ekonomi Birliği (IAFFE)

Üye, Uluslararası Kadın Politikaları Araştırması (IWPR). 

2005- 2007 Carnegie Etik ve Uluslararası İlişkiler Konseyi’nin Küresel Politika Yenilikleri (GPI) programı tarafından başlatılan Kalkınma ve Değişim Yıllık Konferansı (ACDC) Yürütme Komitesi Üyesi. 

2002- 2005 Utah Üniversitesi Öğrenci Emek Eylem Projesi Üyesi ve Sekreteri. 

2003-2004 Utah Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğrenci Danışma Komitesi Başkanı. 

2001-2007 Utah Üniversitesi Ekonomi Bölümü Heterodoks Ekonomi Öğrenci Derneği Üyesi.

Deniz Erkul, Seçil Kaya, Gülay Toksöz, Şemsa Özar, Özge İzdeş

Ödüller

2023  Inclusive Economics ödülü

2018 ve 2016 Kalkınma alanındaki çalışmalara yönelik uluslararası atıflar nedeniyle Prof. Besim Üstünel Araştırma Ödülü 

 

Gözaltı / Soruşturma

2017 Ankara Üniversitesi’nden haksız ve hukuksuz uzaklaştırılan akademisyenler için üniversitenin Cebeci Kampüsü’nde gerçekleştirilen “Büyük Buluşma”da yapılan gözaltı. Gözaltına ilişkin açılan dava ve üniversitede açılan soruşturma.

Belirtilmedi

Girilecek

Bu sayfadaki bilgiler, 20 Nisan 2023 tarihinde Emel Memiş tarafından yüklenmiştir.

Tohum ekenler, fide dikenler – Türkiye sol hareketi kadın+lar tarihi arşivine isim yükleme kuralı:

– Yaşayan kişiler, kendisiyle ilgili bilgileri ancak şahsen ekleyebilir.

– Vefat etmiş isimlerin bilgi girişi ise, konuya ilgi duyan herkes için mümkündür.

 İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi