Öğretmen, Sendikacı

İnci Toktaş

DOĞUM TARİHİ VE YERİ

15 Haziran 1961 Çemişgezek, Tunceli

Öğretmenim. Sendikal mücadelede, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitiminde,  kadın hakları ve özgürlüğü alanında faaliyetlerde bulunuyorum. Sol Parti kadın çalışmalarına katılım göstermekteyim. Fırat Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdim.

1990 yılından itibaren kamu emekçilerinin sendikal örgütlenme mücadelesinin içinde yer aldım.  Sendikalar henüz kurulmadan önce Eğitimciler Derneği-Eğit-Der’de aktif aktif görev üstlendim ve Ankara Şube Yönetim Kurulunda yer aldım.

2017’de emekli olana değin Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası-Eğitim Sen’de örgütlü olarak  sendikal çalışmalar içinde yer almayı sürdürdüm. Sendikal çalışmalarda, kadın çalışmaları önemli bir yer tutar. Üyesi olduğum Eğitim ve Bİlim Emekçileri Sendikası-Eğitim Sen’in şube ve merkez kadın komisyonlarında görev üstlendim. Eğitim Sen’in ve Eğitim Sen’in çatısı altında yer aldığı Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu-KESK’in kadın kurultaylarının düzenlenmesinde ve cinsiyet eşitliği kampanyalarının yürütülmesinde görev üstlendim.

Eğitim Sen’in organize ettiği toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinde eğitim verici olarak katıldım. Dünya Kadın YÜrüyüşü Türkiye etabının düzenlenmesinde aktif görev üstlendim. 

Sendikal çalışmalarımın yanı sıra başta üyesi olduğum İnsan Hakları Derneği-İHD olmak üzere toplum örgütlerinin çalışmalarına gönüllü olarak katıldım.

Eğitimciler Derneği-Eğit-Der, Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Eğitim Ve Bilim Emekçileri Sendikası-Eğitim Sen, Üye, Şube Kadın Komisyonu Üyesi, Merkez Kadın Komisyonu Üyesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitmeni.

Tüm Emekliler Sendikası, üye, 2017’den itibaren

İnsan Hakları Derneği-İHD, üye

Uluslararası Af Örgütü, üye

Dünya Kadın Yürüyüşü Derneği

Sol Parti, üye

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu – KESK’e bağlı  tüm üyeler  ve çeşitli derneklerden üye ve yönetici dostlar diyebilirim. Memur sendikaları kurulduğundan itibaren bu mücadele içinde yer almış adlarını sayamayacak kadar dostlarım oldu. Bunlardan birkaçını anmak isterim. Eğitim Sen’den Sevgi  Göyçe, Sevil Figen Erol, Elif Akgül, Zeynep Dede, Fevziye Sayılan, Alev Özkazanç, Handan Çağlayan.

2000 Dünya Kadın Yürüyüşü Derneği’nden Yıldız Temirtürkan, İnsan Hakları Derneği-İHD’den Ayşe Pekdemir…

Kovuşturmalar

Sendikal faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili çeşitli dönemlerde idari ve adli soruşturmalar geçirdim.

Belirtilmedi

Sendika kadın çalışmaları esnasında yazılı belgelerin hazırlanması sürecine katıldım. Kadın Kurultaylarında bildiriler hazırladım.

Bu sayfadaki bilgiler, 20 Nisan 2023 tarihinde İnci Toktaş tarafından yüklenmiştir.

Tohum ekenler, fide dikenler – Türkiye sol hareketi kadın+lar tarihi arşivine isim yükleme kuralı:

– Yaşayan kişiler, kendisiyle ilgili bilgileri ancak şahsen ekleyebilir.

– Vefat etmiş isimlerin bilgi girişi ise, konuya ilgi duyan herkes için mümkündür.

 İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi