Kimyager

Latife Türkyılmaz

DOĞUM TARİHİ VE YERİ

1949 Konya

Sol politik hareket ve kadın örgütlenmesi alanlarında faalim. Gazetecilik (Birgün gazetesi icin söyleşiler) yapıyorum. Kimyagerim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum.

12 Eylül öncesinde politik faaliyetlerde yer aldım. Ankara Kadınlar Derneği’nin kuruluşunda yer aldım. Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak çalışma yürüttüm. Kadınlar olarak mahalle çalışmaları yapıyorduk. Hayallerimiz vardı, dünyayı değiştirmek istiyorduk. 

!2 Eylül Askeri Darbesi’nde gözaltına alındım DAL (derinlemesine araştırma laboratuvarı!) denilen yerde ağır işkence gördüm. Ardından tutuklanıp Mamak Askeri Cezaevinde hapsedildim. Cezaevinde 10 ay tutuldum. İşkence gözaltı süreci ile sınırlı kalmadı. Mamak, askeri bir cezaevi idi ve tutuklulardan asker gibi davranmaları isteniyordu. Kadınlar olarak buna direndik ve çok şiddet gördük.  

Cezaevinden çıktıktan sonra da politik partilerde çalışmalarda bulundum. Halen Sol Parti’de Merkez Disiplin Kurulu üyesiyim. 

Tüm İktisatçılar Birliği üyesiyim ve çalışmalarında yer alıyorum. 

Mamak Askeri Cezaevinde kalırken yazdığımız ve cezaevi yönetimince el konulan, postalanmayan mektuplarımızın 2008 yılında ortaya çıkması, benim gibi o dönem Mamak’ta kalmış birçok arkadaşta, yaşadıklarımızı yazma fikrini uyandırdı ve bu fikri hayata geçirmek istedik.  

Çok genç yaşta hapsedildiğimiz askeri cezaevinde yaşadıklarımız bizi yaralamış, derin izler bırakmıştı. Aldığımız yaranın iyileşmesinin bir yolu da yaşadıklarımızı anlatmak ve nasıl dayanabildiğimizi içerideki şiddeti nasıl aşabildiğimizi anlatmaktı. Ayrıca Mamak’taki birlikteliğimizi, heyecanımızı, dostluğumuzu, birlikte gülmeyi, birlikte ağlamayı tüm bunları aktarmak istedik. Bunun için birkaç kişilik bir grup gönüllü olduk. Toplantılar düzenledik, sayısız telefon görüşmesiyle sayımız arttı. Sonunda ortaya çıkardığımız 41 hikayeyi yayına hazırladım. Anlatılarımızdan oluşan kitabımız, 2017 tarihinde UnutaMAMAK ismiyle yayınlandı.  Bir daha benzer şeyler yaşanmaması için unutmamanın önemli olduğunu düşünüyorum. 

Kadınların hikayelerinin görünür olmasının da. Birgün Gazetesi için “Anlatılan Bizim Hikayemiz” başlıklı söyleşiler yapıyorum.

Ankara Kadınlar Derneği (12 Eylül 1980 öncesi)

Tüm İktisatçılar Birliği, Üye

Sol Parti, Merkez Disiplin Kurulu üyesi

Belirtilmedi

12 Eylül Askeri Darbesi’nin ardından gözaltına alındım ve işkenceye maruz kaldım. Ardından tutuklandım ve Mamak Askeri Cezaevinde 10 ay kaldım.

Habibe Eren (2017). “UnutaMAMAK: Yolu mahpusta kesişen 41 kadının hikayesi”, Alevinet (16. 05. 2017) (Erişim: 26. 04. 2022).

Ali Kemal Hüseyin (2021). “12 Eylül karanlığına karşı rüzgarı önüne alıp giden kadınlar anlatıyor, Sosyalizm, bir gün mutlaka”, Almanyalılar, (13. 09. 2021), (Erişim: 26. 04. 2023).

Latife Türkyılmaz (2021). “Anlatılan bizim hikayemiz: İlhan’ın acısı hala içimizde”, Birgün (18. 07. 2021), (erişim: 26. 04. 2023).

Yaşar Aydın (2017). “12 Eylül zulmüne hayır dedik, tek adama da Hayır diyoruz”, Birgün, (10., 04. 2017), (erişim 26. 04. 2023).

Kitap

Latife Türkyılmaz (yayına hazırlayan) (2017). UnutaMAMAK  12 Eylül Kadınları, Redaksiyon yayınevi.

 

Söyleşi 

Latife Türkyılmaz (2021). “Fikirleri halen yaşıyor. Halit Çelenk’in kızı Serpil Çelenk ile o fırtınalı yılları konuştuk.”, Birgün, (06. 05. 2021) (erişim: 26. 04. 2023).

Latife Türkyılmaz (2022). “Hocaların hocası Korkut Boratav ile söyleşi”, Toplumsal Bakış,  (05. 02. 2022), (Erişim 26. 04. 2023).

Latife Türkyılmaz (2021). “Daima sosyalist, Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu ile söyleşi”, Bigün,(13. 11. 2021). (erişim 26. 04. 2023).

Lozan Mübadilleri Vakfı, Mübadelenin 85. yılı nedeniyle düzenlenen öykü yarışmasına gönderilen öykülerden oluşan Mübadele Öyküleri (2009) isimli seçki kitabında “Hanım Teyze” isimli öyküm yayınlandı.

Bu sayfadaki bilgiler, 23 Nisan 2023 tarihinde Latife Türkyılmaz tarafından yüklenmiştir.

Ek bilgi önerileriniz için: info@istanbulgendermuseum.org

Tohum ekenler, fide dikenler – Türkiye sol hareketi kadın+lar tarihi arşivine isim yükleme kuralı:

– Yaşayan kişiler, kendisiyle ilgili bilgileri ancak şahsen ekleyebilir.

– Vefat etmiş isimlerin bilgi girişi ise, konuya ilgi duyan herkes için mümkündür.

 İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi