Öğretmen, Sendikacı, Politik Aktivist

Nurşen Yıldırım

DOĞUM TARİHİ VE YERİ

12 Kasım 1967 Silistre, Bulgaristan

Öğretmenim. Öğrenci hakları, sendika, konfederasyon, eğitim, partiler, kadın hakları ve özgürlüğü ve mücadelesi paralelinde basın, yayın alanında da faaliyet gösterdim.  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim aldım.

Bulgaristan’dan çocuk yaşta gelmiş olmama rağmen sosyalist kültürün az çok etkilediği bir aile içinde büyüdüm. İnsan hakları, kadınların özgürlüğü, eşitliği ve özellikle eğitim hakkı,  ana dilini kullanma hakkı, bireysel ve toplumsal sorumluluk, çalışma hayatındaki hakların savunulması vb. bilinciyle yetiştim. Diğer yandan da toplumla “öteki” olmanın dezavantajını yaşadım ve kendini kabul ettirmek için çok çalışmamın gerektiği düşüncesiyle büyüdüm. 

Okuma tutkumu,  kitabım olmadığı için ders kitaplarımla gidermeye çalışırken edebiyat fakültesini kazanmam bana başka dünyaların kapılarını açtı. Okul kütüphanesi, arkadaşlarımın kitapları ve kantin tartışmalarıyla 1980 sonrası ilk öğrenci eylemini gerçekleştirdik ve 15 gün gözaltında kaldım. 

Üniversite son sınıfta ANKA Ajansı’nda başlayan gazetecilik serüvenim 1989 yılının 1 Mayıs’ında kendi yerel gazetem “Çağdaş Sincan”ı çıkarmamla devam etti. Sincan demokrasi güçleriyle birlikte çalışıp seçtiğimiz belediye başkanını zorlamamla 1989 yılının Kasım ayında Kadın Sorunları Bürosu’nu kurmam ve müdür olmamla gazetecilik hayatım bitti. Yeterince bütçe ayrılmaması ve istediklerimizin gerçekleşmemesi ve girdiğim öğretmenlik sınavını kazanmamın da etkisiyle, 1990 yılının 28 Şubat’ında öğretmenliğe başladım. 6 gün sonra da ilk kızımı doğurdum. Doğum izni o zamanlar 40 gündü. Eylül ayına kadar Tokat Turhal’ın bir köyünde öğretmenlik yaptım sonra da Sincan’a tayinim çıktı. 

Üniversite yıllarımda Eğit-Der’e üye olmuştum ki o zamanlar çalışan öğretmenler fahri üye oluyorlardı. Eğit-Der’den Eğit-Sen’e tartışmaları yaşamış, 1989 yılında yaptığımız kurultayda  aktif görev almıştım. Ankara’ya gelince tekrar sendika çalışmalarına başlamak istedim. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarım Eğit-Sen’de olduğu için ben de onlarla oldum. Stajyer öğretmen olduğumdan müdür beni tehdit etti ve ilk sürgünümü yaşadım.

Biz okullara gidip arkadaşlarla tanışıp onlara bildiri vb. götürüyor, haklarımızı anlatıyorduk ama müdürler bizi okullara almıyorlardı. Bu sürgünler sayesinde okullarda daha iyi örgütlenmeler yaptım. Biz Sincan’da iki kişiydik, bir yıl içinde 100 kişi olduk. Sincan’da ilçe milli eğitim ve okul müdürleri tanıyorlardı. Her okulda iki üç ay çalışıyordum. Birçok arkadaşımızın hukuki olarak yanında durduk, haklarını kazandık, fazladan derse girmelerini engelledik. 

1995 birleşme döneminde Eğitim Sen 4 Nolu şube olduk ve ben şube sekreteri oldum. Ama 90-95 arası da Eğit-Sen Kadın komisyonlarında aktif görevler aldım, il dışına panellere ve etkinliklere genel merkez adına katıldım. 1996 yılında genel merkez seçimlerinde yönetim kuruluna seçildim ve mali sekreter oldum. Aynı zamanda da kadın komisyonlarından sorumluydum. Öğretmen hareketindeki en genç yöneticiydim (29 yaşındaydım)  ve mali sekreter olan ilk kadındım. 

1998 yılındaki seçimlerde de Yurtiçi İlişkiler Sekreteri oldum yine kadın komisyonlarından sorumluydum. Bu süreçte yurt dışındaki ve yurt içindeki eğitim ve kadın toplantılarına, Pekin+5 toplantılarına,  MEB toplantılarına katıldım; birçok eylem, etkinlik, toplantı örgütlenmesinde bulundum; eğitimler düzenledim; yayınlar çıkardım, yazılar yazdım.  

Kamu çalışanı kadınların pantolon giyme hakkının kazanılmasında, doğum izinlerinin arttırılmasında, kreş talebi eylemlerinin organize edilmesinde, örgütlenmesinde ve gerçekleşmesinde aktif görevler aldım. Yine sendika içinde kadın komisyonlarının oluşturulup çalışır hale gelmesinde, kadın faaliyetlerinin kurumsallaşmasında, kadın sekreterliğinin hayata geçmesinde, kadın dairelerinin oluşturulmasında, kadınlara ait yayınların çıkarılmasında öncülük ettim. Bunların sonucunda da görevimi de 2000 yılında kadın sekreteri olan bir kadına devrettim. 

2008-2011 yılları arasında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu-KESK’te Denetleme Kurulu Başkanı oldum. Kadın sekreterlerinin gözaltına alınmaları ve tutuklanmaları sürecinde Kadın Dairesi ile birlikte kadın sekreterinin işlerini yürüttük, basın açıklamaları

eylemler organize etmede aktif rol aldım,  il dışı ve resmi kurumlarla olan toplantılara katıldım.  2011-2014 yıllarında KESK Genel Meclis’inde görev aldım ve Kadın Dairesi’nde çalıştım. 

Öğrencilik yıllarımda başlayan siyasette dergi çevresi ilişkim 1991 yılında kurulan ve 1995 yılında Anayasa Mahkemesince kapatılan Sosyalist Birlik Partisi (SBP) ile devam etti. 

1995 yılında Türkiye’de ilk kez %30 kadın kotası uygulayan Birleşik Sosyalist Parti (BSP)’de yer aldım. 1996 yılında hep birlikte Özgürlük ve Dayanışma Partisi – ÖDP’yi kurduk. Hepsinde de kadın ve sendikal mücadele platformlarında yer aldım, toplantılar organize ettik, eylemler örgütledik. 

2002 yılında Sosyalist Demokrasi Partisi’nde 2015 yılında da Devrimci Parti’de örgütlendim ve parti meclislerinde bulundum. 2012 yılından beri de Halkların Demokratik Partisi-HDP’deyim. Parti Meclislerinde ve Kadın Meclislerinde görevler aldım. Tüm seçim çalışmalarında aktif rol aldım. Parti eğitiminde aktif çalıştım.  HDP Ankara il yönetiminde bulundum. Bir dönem kadın sözcülüğü de yaptım.

2017 yılında kamu emekçisi olarak yaptığım öğretmenlikten emekli oldum ama bağımsız olarak 2023 yılına kadar çalıştım.

2015 yılında dört ay kadar TBMM’de danışman olarak görev yaptım. 

Ara ara çeşitli dergi ve gazetelere yazılar yazsam da (kadın, eğitim, sendika) 2010-2013 yılları arasında haftalık çıkan GELECEK ve UMUT gazetelerindeki kadın köşesine düzenli yazılar yazdım.

Çalıştığım dönem Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası-Eğitim Sen

Kamuda çalıştığım dönemler sendikalara ve partilere fahri üyeliklerim bulunmaktaydı. 

Şu an resmi olarak sadece Halkların Demokratik Partisi- HDP üyesiyim.

Sendika ve parti çalışması yapmaktan kaynaklı olarak yurdun her tarafında evine gidip kalabileceğim dostlarım vardır. Ankara’da da hem parti hem sendika hem de çok fazla okulda çalıştığım için neredeyse her girdiğim ortamda tanıdık bulunuyor.

Kovuşturmalar, Hapis, Sürgün…

1986 yılında, Ankara’da, Abdi İpekçi Parkı’nda 1980 Askeri Darbesi sonrası ilk öğrenci eylemini gerçekleştirdik ve gözaltına alındım. 15 gün gözaltında kaldım. 

Sendika yönetimindeyken 1997 yılında “anadilde eğitim hakkını savunduğumuz ve bununla ilgili afiş vb. çıkardığımız için 5 yıl konu hakkında beyanda bulunmamak üzere” bir ceza almıştık.

90’lı yıllarda sendika yasası çıkana kadar çok fazla soruşturma vb. geçirdim ve cezalar aldım ama sonra hepsi yasayla birlikte silindi.  

2000’li yıllarda da cezalar verdiler ama hepsi sendikal faaliyetler olarak değerlendirildi ve davaları kazandım.

Sendika faaliyetlerinden dolayı çok fazla sürgün cezası yedim. Aynı okulda 2 yıldan fazla çalışamadım.

Mobbing ve baskı çok fazlaydı.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Örgütlenmesi, 3. 3. 2012.

Kadınlar soruyor: Niye soyadımı değiştireyim ki?, 26.7.2011.

Türkiye’deki Seks İşçilerinin Sendikalaşma Süreci, 1. 3. 1009.

Seks İşçiliği İstanbul ve Ankara’da Tartışılacak, 27.2. 2009.

 

Haftalık çıkan Gelecek ve Umut gazetelerinin kadın köşelerinde 3-4 yıl düzenli yazdım. Ama yazılarım şimdi sitede yok.

Lise Edebiyat ve Dil Anlatım kitaplarındaki toplumsal cinsiyet ile ilgili araştırmam bulunmakta, makale haline dönüştürüyorum. 

Sendikaların ve odaların kadın dergilerinde yazılarım çıktı.

Bu sayfadaki bilgiler, 20 Nisan 2023 tarihinde Nurşen Yıldırım tarafından yüklenmiştir.

Tohum ekenler, fide dikenler – Türkiye sol hareketi kadın+lar tarihi arşivine isim yükleme kuralı:

– Yaşayan kişiler, kendisiyle ilgili bilgileri ancak şahsen ekleyebilir.

– Vefat etmiş isimlerin bilgi girişi ise, konuya ilgi duyan herkes için mümkündür.

 İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi