Sivil Toplum Çalışanı

Rojdan Aksoy Yorulmaz

DOĞUM TARİHİ VE YERİ

15 Ağustos 1989 Akbağ, Artuklu, Mardin

Sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösteriyorum (örneğin mülteci çocuklar ile ilgili) ve   akademik araştırma projelerinde yer alıyorum. Eleştirel medya çalışmaları ve feminist otoetnografya alanında akademik çalışmalar yapıyorum.

Barış inşası, hafıza çalışmaları, çatışma dönüşümü ve çözümü, geçiş dönemi adaleti konularını eleştirel barış çalışmaları kapsamında değerlendiren ve  2015 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olan Demokrasi, Barış ve Alternatif Araştırmalar Derneği-DEMOS’ta Ölçme Değerlendirme Sorumlusu olarak çalışıyorum.

Daha önceki yıllarda da çocuklara yönelik toplum örgütü çalışmalarında yer aldım. Örneğin bir Japon yardım STK’sı olan Association for Aid and Relief’de proje assistanı olarak çalıştım.

Çocuk koruma programı kapsamında psiko-sosyal destek atölye ve etkinliklerinde (2017-2020) ve  Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği-UNHCR’nin Yaşamın Bir Parçası Olarak Çatışma ve Çatışma Çözümü İçin Şiddetsiz İletişim Modeli Atölyelerinde (Mart 2018- Kasım 2018) görev aldım.

Akademik araştırma kapsamında proje koordinatörü olarak yürüttüğüm çalışmalar: Kadın ve Kimlik Mücadelesi Ekseninde: Kürt Kadın Sinemasının Oluşumu- 2. Dönem Eren Deniz Tol Araştırma Destek Programı (2022-…), Türkiye’de Kadın Örgütlerinin Durumu: Diyarbakır Örneği- CIEMEN İspanya Fonu (Temmuz 2019- Nisan 2020) ve Türkiye’de Mülteci Çocuk Olmak: Mardin Örneği: Karakutu Derneği – Adnan Ergenç Araştırma Fonu (Şubat 2019-Şubat 2020) olmak üzere 3 ayrı çalışmayı kapsamaktadır. Bu projeler aracılığıyla sahada akademik araştırmanın, literatürle ilişkisi ve literatüre katkısı konusunda deneyim edindim.

Kovuşturmalar, Sürgün

1991 yılında köyümüz güvenlik güçleri tarafından bir dizi operasyona maruz kaldı. Yaşanılan baskılar sebebiyle köylüler köyü boşaltma ve köy korucusu olma seçeneklerinin baskısı altında kaldı. Bu sebeple 1991 yılında İstanbul’a göç etmek zorunda kaldık.

2008 ve 2010 yıllarında örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapma gerekçesiyle adıma açılmış davalardan beraat ettim.

Gazete yazısı

Tuğçe Özbiçer (2020). “Suriyeli Çocuk: Öğretmenim bizi akılsız zannediyor”, Gazete Duvar, (17. 01. 2020), (Erişim: 16. 04. 2023).

Araştırma Makaleleri, Tez ve Sempozyum

Rojdan A. Yorulmaz (2022). Hegemonik Kadınlıkla “Mutlu” Olabilmek: Ebebek Reklam Filminde Annelik İmgesi. mediarts, 41-59. (4).

Rojdan A. Yorulmaz (2022). Kriz İletişiminin İmkanlarıyla Kırılganlığı Onarmak, Niğde Ömer

Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 46-61.(1).

Rojdan A. Yorulmaz (2021) Feminist Teoride Annelik Tartışmaları ve Ebebek Reklam Filminde

Annelik İmgesi”. Ankara Üniversitesi, İletişim ve Ötesi: Lisansüstü İletişim Çalışmaları

Sempozyumu. (Sözlü ve Yazılı Bildiri)

Rojdan A. Yorulmaz(2021). Repressió, resistència i autoorganització de les dones al Kurdistan

Rojdan Aksoy (2017) Kadınların Sokak Sohbetlerinden Kamusal Alana. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.

Podcast

Selda Bozbıyık ve Rojdan Aksoy, Türkiye’de (Mülteci) Çocuk Olmak. Adalet Arayışı Seminerleri, Karakutu  (Erişim: 16. 04. 2023).

Bu sayfadaki bilgiler, 15 Nisan 2023 tarihinde Rojdan Aksoy Yorulmaz tarafından yüklenmiştir. 

Tohum ekenler, fide dikenler – Türkiye sol hareketi kadın+lar tarihi arşivine isim yükleme kuralı:

– Yaşayan kişiler, kendisiyle ilgili bilgileri ancak şahsen ekleyebilir.

– Vefat etmiş isimlerin bilgi girişi ise, konuya ilgi duyan herkes için mümkündür.

 İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi