Ebe, Sendikacı, Sivil Toplum Aktivisti

Şahhanım Kanat

DOĞUM TARİHİ VE YERİ

25 Kasım 1951 Nazmiye, Tunceli

ÖLÜM TARİHİ VE YERİ

3 Şubat 2018 İstanbul

MEZARI

Başıbüyük Mezarlığı, İstanbul

Ebe okulu mezunu ebe Şahhanım Kanat, kadın hakları ve özgürlüğü, Kürtlerin kimlik hakları, sendikal hareket, zorunlu göç,  zorunlu göç mağduru çocukların ve kadınların sanatsal etkinlikler yoluyla desteklenmesi alanlarında çalıştı.

Şahhanım Kanat hayatı boyunca yoksulluğa, haksızlıklara, yasaklara ve sömürüye karşı mücadele içinde oldu. İlk gençlik yıllarında Dersim’de sol gençlik hareketini destekledi.

12 Eylül Askeri Darbesi’nden sonra sürgün yasası ile Edirne’ye sürgün edildi. Edirne’de ebe olarak çalıştığı dönemde yoksul roman halkı ile dayanışma içinde oldu. Aynı zamanda kamu emekçilerinin sendikalaşma mücadelesine katıldı.

Sağlık işkolundaki Tüm Sağlık Emekçileri Sendikası – Tüm Sağlık Sen’in kurucu üyesi oldu. Sürgün düzenlemesi sona erdiğinde Ankara’ya tayin olan Şahhanım Kanat burada sendikal mücadelede yer almaya devam etti. Aynı zamanda, kadın hareketi, insan hakları hareketi ve Kürtlerin kimlik hakları ile ilgili politik hareket içinde yer aldı.

1994 yılında kızı, tiyatro sanatçısı Başak Helin Kanat’ın katledilmesinin ardından, 2003 yılında, İstanbul’da, Kayışdağı’nda Başak Helin anısına Başak Kültür ve Sanat Vakfı’nı kurdu. Başak Kültür ve Sanat Vakfı, zorunlu göç ile İstanbul’a gelen Kürt ailelere yönelik çalışmalar yürüttü. Bu ailelerden çocukların ve kadınların sanatsal etkinlikler yoluyla güçlendirilmesi çalışmalarında bulundu.

Zorunlu göçün çocuklar, gençler ve kadınlar üzerindeki etkilerine ilişkin çok sayıda yayın yaptı. Şahhanım Kanat bu çalışmaları ile sayısız kadının, çocuğun ve gencin yaşamına dokundu, onların güçlenmesine katkıda bulundu. Tüm bunlardan dolayı Sabancı Vakfı tarafından “Fark Yaratanlar”dan biri olarak seçildi.

Belirtilmedi

Sürgün

Şahhanım Kanat, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nin ardından Dersim’den Edirne’ye sürgün edildi.

 

Gözaltı

Şahhanım Kanat, sayısız kez  gözaltına alındı.

Şahhanım Kanat’ın kurucu başkanı olduğu Başak Kültür ve Sanat Vakfı, başta zorunlu göç olmak üzere çok sayıda alanda araştırmalar ve yayınlar yaptı. Çocuklar için etkinlikler düzenledi.

Bu yayınlar için bir örnek

Nazif Dağ vd. (2004).  Sorun Etme Sahip Çık, Başak Kültür ve Sanat Vakfı, İstanbul.

Etkinlikler için bir örnek

Oyuncak atölyesi, 2015.

Şahhanım Kanat sayfasındaki bilgiler,  30 Mart 2023 tarihinde Handan Çağlayan tarafından yüklenmiştir. 

Ek bilgi önerileriniz için: info@istanbulgendermuseum.org

Tohum ekenler, fide dikenler – Türkiye sol hareketi kadın+lar tarihi arşivine isim yükleme kuralı:

– Yaşayan kişiler, kendisiyle ilgili bilgileri ancak şahsen ekleyebilir.

– Vefat etmiş isimlerin bilgi girişi ise, konuya ilgi duyan herkes için mümkündür.

 İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi