İnci Toktaş

Öğretmen, Sendikacı İnci Toktaş DOĞUM TARİHİ VE YERİ 15 Haziran 1961 Çemişgezek, Tunceli FAALİYETLERİ / ÜSTLENDİĞİ SORUMLULUKLAR Öğretmenim. Sendikal mücadelede, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eğitiminde,  kadın hakları ve özgürlüğü alanında faaliyetlerde bulunuyorum. Sol Parti kadın çalışmalarına katılım göstermekteyim. Fırat Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdim. 1990 yılından itibaren kamu emekçilerinin sendikal örgütlenme mücadelesinin […]

Dilek Adsan

Öğretmen, Sendikacı Dilek Adsan DOĞUM TARİHİ VE YERİ 24 Nisan 1969 Kozluk, Batman ÖLÜM TARİHİ VE YERİ 21 Ağustos 2018 Ankara MEZARI Batman FAALİYETLERİ / ÜSTLENDİĞİ SORUMLULUKLAR Dilek Adsan öğretmendi. Eğitim, sendikacılık ve kadın hareketi konularında aktif çalıştı.  12 Eylül öncesi sol mücadele geleneğine sahip bir ortamda büyüyen Dilek Adsan, üniversite öğrenciliği döneminde gençlik hareketi […]

Sorgül Can

Öğretmen, Sendikacı Sorgül Can DOĞUM TARİHİ VE YERİ 23 Haziran 1972 Eğil, Amed (Diyarbakır) FAALİYETLERİ / ÜSTLENDİĞİ SORUMLULUKLAR Öğretmenim. Eğitim, kamu emekçilerinin sendikal hareketi, kadın hareketi, mültecilere yönelik çalışmalar, gençlere, çocuklara, kadınlara yönelik sivil toplum çalışmaları yapmaktayım.  Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü mezunuyum. Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi’ndeki öğrencilik yıllarımda, öğrenci gençlik hareketi içinde yer […]

Nurşen Yıldırım

Öğretmen, Sendikacı, Politik Aktivist Nurşen Yıldırım DOĞUM TARİHİ VE YERİ 12 Kasım 1967 Silistre, Bulgaristan FAALİYETLERİ / ÜSTLENDİĞİ SORUMLULUKLAR Öğretmenim. Öğrenci hakları, sendika, konfederasyon, eğitim, partiler, kadın hakları ve özgürlüğü ve mücadelesi paralelinde basın, yayın alanında da faaliyet gösterdim.  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim aldım. Bulgaristan’dan çocuk […]

Süheyla Alıcıoğlu Aydın

Hemşire, Sendikacı Süheyla Alıcıoğlu Aydın DOĞUM TARİHİ VE YERİ 1 Ocak 1966 Viranşehir, Urfa FAALİYETLERİ / ÜSTLENDİĞİ SORUMLULUKLAR Anestezi teknisyeniyim, hemşireyim.  Sendikal mücadele, sağlık emekçileri sendikal çalışmalarında ve kuruluş aşamasında, emek mücadelesinin içinde yer aldım. Kadın mücadelesinde, insan hakları mücadelesinde faalim. Şanlıurfa Sağlık Meslek Lisesi Dicle Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu mezunuyum. Yurtsever Kadınlar Derneği’nin faaliyetlerinde […]

Latife Demirci Kahya

PTT Memuru, Sendikacı, Politikacı Latife Demirci Kahya DOĞUM TARİHİ VE YERİ 1961 Şenkaya, Erzurum FAALİYETLERİ / ÜSTLENDİĞİ SORUMLULUKLAR PTT memuruydum. Sendikacıyım. Politikacıyım. Yüksek okul mezunuyum. Kadınlar, anılarını, yaşanmışlıklarını anlatmakta zorlanırlar, çoğunlukla da yazamazlar. Acaba en rahat anlatılacak yıllar çocukluk yıllarımız mıdır? O dönemde her zaman daha saf ve temiz duygular taşırsın. Okulda çok samimi olduğun […]

Gülsen Ülker

Maliye Memuru, Sendikacı, Politikacı, Kadın Hakları Savunucusu Gülsen Ülker DOĞUM TARİHİ VE YERİ 1 Kasım 1961 Diyarbakır FAALİYETLERİ / ÜSTLENDİĞİ SORUMLULUKLAR Kamu çalışanıyım. Maliye memuruyum. Feminist aktivistim. Kadın hareketi, sendikal alan ve siyasi parti çalışmaları içindeyim. Yüksek Lisansımı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalında, “Türkiye’de Kadına Yönelik Kurumsal Politikalar: Toplumsal Cinsiyete […]

Yaşar Tarakçı Okudan

Öğretmen, Sendikacı Yaşar Tarakçı Okudan DOĞUM TARİHİ VE YERİ 10 Ağustos 1970 Erfelek, Sinop FAALİYETLERİ / ÜSTLENDİĞİ SORUMLULUKLAR Öğretmenim.  Alttaki kuruluş ve gruplarda faal oldum:  Kadın çalışmaları (Eğit Sen Kadın Komisyonu, Eğitim Sen Kadın Komisyonu/ Meclisi, KESK Kadın Dairesi, Ankara Kadın Platformu, Kamu Emekçileri Sendikal Mücadelesi, Sosyalist dergi ve parti çalışmaları, Kurtuluş Sosyalist Dergi çevresi […]

Gülistan Atasoy Tekdemir

Hemşire, Sendikacı Gülistan Atasoy DOĞUM TARİHİ VE YERİ 5 Aralık 1981 Dicle, Diyarbakır FAALİYETLERİ / ÜSTLENDİĞİ SORUMLULUKLAR Hemşireyim ve sendikacıyım. Adana Sağlık Meslek Lisesi’nin ardından Çukurova Üniversitesi Hemşirelik bölümü ile Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldum. Kamu emekçilerinin sendikal hakları, kadın hakları ve özgürlüğü, insan hakları, sosyal haklar, Kürt kimlik hakları alanlarında faaliyet gösteriyorum. Alttaki […]

Gülay Bayrak

Polis, Sendikacı, Politikacı, Yayıncı Gülay Bayrak DOĞUM TARİHİ VE YERİ 5 Nisan 1947 Yassıpınar, Pınarbaşı, Kayseri FAALİYETLERİ / ÜSTLENDİĞİ SORUMLULUKLAR Emekli polis memuru ve politikacıyım. Kamu emekçilerinin örgütlü mücadelesi, siyasi parti faaliyetleri ve yayıncılık faaliyet alanlarım içindedir.  Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü mezunuyum.   1967-1982 yılları arasında polis memuru olarak çalıştım. Bu dönem, kamu çalışanlarının örgütlü […]